Objednávky přes internet - platba bankovním převodem (pouze v rámci bank na území ČR)

Upozornění:
 • Tuto platbu je možné využít pouze pro převody prostřednictvím bank na území České republiky.
 • Objednávka je možná nejpozději do 2 dnů před konáním akce.
 • Právo odstoupit od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku se podle § 54 nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.
 • Provozovatel, tj. MOVE ASSOCIATION, s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo změnit ceny ve svém prodejním systému MOVE TICKET, a to bez udání důvodu.
 • Poštou není možné vstupenky objednat.
 • V jedné objednávce lze zakoupit max. 10 vstupenek.
 • Platba za objednávku musí být připsána na účet MOVE ASOCIATION do 3 dnů od objednání, nezaplacené objednávky budou poté zrušeny.
 • Na účet MOVE ASSOCIATION musí být připsaná celá částka za objednávku, nesnížená o žádné bankovní poplatky.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit nebo změnit nabízené slevy v síti MOVE ASSOCIATION, a to bez udání důvodu.
 • Právo odstoupit od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku se podle § 54 nevztahuje na smlouvy o ubytování, dopravě nebo využití volného času, pokud dodavatel poskytuje tato plnění v určeném termínu nebo době.

Při objednání vstupenek přes internet a platby převodem je možná pouze jediná jednoduchá varianta: vytištěním vlastního generovaného MOVE TICKET KÓDU, který obdržíte po vlastní registraci a objednávce prostřednictvím Vaší udané e-mailové adresy.

Upozornění:
 • Vstupenky lze objednat a zakoupit nejpozději do 2 dnů před konáním akce.
 • Zakoupené vstupenky, resp. MOVE TICKET KÓDY budou vydány pouze osobě uvedené v kontaktní adrese, tj. Funkční e mailové adrese.!
 • K vyzvednutí vstupenek je nezbytné číslo transakce, rsp. MOVE TICKET KOD! V případě ztráty kódu je nutné předložit doklad o totožnosti a důkaz o vlastnictví e mailové schránky objednatele.
 • Zakoupené vstupenky budou připraveny k vyzvednutí v prodejním místě jednotlivé akce, po předložení vašeho registračního MOVE TICKET KÓDU. ( specificky generované číslelné řady, kompatibilné s Vaší uvedenou e mailovou adresou.
 • Po připsání platby za objednávku na účet MOVE ASSOCIATION bude zákazník kontaktován na e-mail.

MOVE TICKET

 • Takto objednané vstupenky si uživatel po obdržení potvrzovacího e-mailu vytiskne sám doma nebo kdekoli, kde má přístup k tiskárně. (Na "Potvrzení objednávky" bude uživateli sdělen postup k vytištění MOVE-TICKETu).
 • MOVE TICKET je vstupenka vybavená číselným kódem, který bude po předložení při vstupu do místa konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup. Po jejím přečtení nelze již vstupenku dále použít. Vstup bude povolen pouze na základě té vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k takto předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo ji předloží.
Upozornění:
 • K vytištění MOVE TICKETu je nutné přihlásit se do systému pod stejným uživatelským jménem a heslem jako při zadání objednávky.
 • Nová služba MOVE ASSOCIATION , sr.o. MOVE TICKET je určena především pro studenty a mládež u všech akcí pořádaných společností MOVE ASSOCIATION, s.r.o. s cílem redukovat prodejní cenu na nejmenší možnou hranici. MOVE ASSOCIATION, resp. MOVE TICKET neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním této vstupenky. Vstupenku, resp. kód je nutné uchovávat na bezpečném místě!

MOVE TICKET

 • Vstupenky lze zakoupit nejpozději 2 pracovní dny před dnem konání akce.
 • MOVE TICKET je přidělelený, vygenerovaný kód, který bude po Vaším vytištěním a předložení při vstupu do místa konání akce zkontrolován čtecím zařízením a na základě toho bude umožněn vstup. Po jeho přečtení nelze již kód dále použít. Vstup bude povolen pouze na základě kódu, který bude předložen a zkontrolován čtecím zařízením jako první. Při jakémkoliv dalším předložení kódu nebude povolen vstup na akci, a to bez ohledu na to, kdo jej předloží.
Upozornění:
 • MOVE ASSOCIATION neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním nebo přeposláním této vstupenky. Vstupenku, rsp. Kód je nutné uchovávat na bezpečném místě.

Při nákupu on-line prostřednictvím internetu obdrží nakupující následující potvrzovací e-maily:

 1. „Potvrzení o přijetí objednávky“ po úspěšném přijetí objednávky.
 2. „Potvrzení objednávky“ po úspěšné úhradě.
Upozornění:

Potvrzovací e-maily jsou odesílány na e-mailovou adresu zadanou v kontaktní adrese (adrese pro doručení). V případě, že je adresa zadána chybně nebo se vyskytnou technické problémy na straně uživatele, MOVE ASSOCIATION neručí za nedoručení těchto e-mailů.